RODITELJSKI SESTANKI

Na uvodnem roditeljskem sestanku se starši seznanijo s prednostno nalogo vrtca, časovno organizacijo dela v vrtcu, s programom vzgojno-izobraževalnega dela ter z obogatitvenimi in dodatnimi dejavnostmi. Vzgojiteljice po skupinah predstavijo program dela vsake skupine in se s starši dogovorijo o oblikah medsebojnega sodelovanja.

Drugi roditeljski sestanek je tematsko zasnovan in ga izvajajo strokovne delavke.

Na zaključnem roditeljskem sestanku v maju in juniju 2020 pa se starši seznanijo s pregledom opravljenih dejavnosti v skupini.

Zapisniki sestankov:

soncki

– uvodni roditeljski sestanek
– tematski roditeljski sestanek
– zaključni roditeljski sestanek

metuljcki

– uvodni roditeljski sestanek
– tematski roditeljski sestanek
– zaključni roditeljski sestanek

polzki

– uvodni roditeljski sestanek
– tematski roditeljski sestanek
– zaključni roditeljski sestanek

mucki

– uvodni roditeljski sestanek
– tematski roditeljski sestanek
– zaključni roditeljski sestanek

medvedki

– uvodni roditeljski sestanek
– tematski roditeljski sestanek
– zaključni roditeljski sestanek

zmajcki

 uvodni roditeljski sestanek
– tematski roditeljski sestanek
– zaključni roditeljski sestanek

delfini

– uvodni roditeljski sestanek
– tematski roditeljski sestanek
– zaključni roditeljski sestanek

zlate ribice

– uvodni roditeljski sestanek
– tematski roditeljski sestanek
– zaključni roditeljski sestanek

baloncki

– uvodni roditeljski sestanek
– tematski roditeljski sestanek
– zaključni roditeljski sestanek